ΤΟ ACTIVETOURS ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΗΑΤΤΑ

Το active tours είναι πλέον μέλος της HATTA (Hellenic Association of Travel & Tourist Agencies)


Ο ΗΑΤΤΑ, ο Σύνδεσμος των εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων ιδρύθηκε το 1927. Από τότε μέχρι σήμερα προσφέρει πολύτροπα και πολυδιάστατα τις υπηρεσίες του στον Ελληνικό Τουρισμό.

O ΗΑΤΤΑ είναι ένας δυναμικός φορέας που ασκεί τον ρόλο του ως εκπρόσωπος των τουριστικών και ταξιδιωτικών γραφείων της Ελλάδας υποστηρίζοντας τα συμφέροντα των μελών του. Παράλληλα, επιδιώκει την ανάπτυξη και προαγωγή του Ελληνικού Τουρισμού και συμβάλλει στην αναπτυξιακή προσπάθεια της χώρας και στην αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων τουριστικών υπηρεσιών.

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΗΑΤΤΑ
Τακτικά Μέλη του ΗΑΤΤΑ είναι νόμιμα λειτουργούντα τουριστικά και ταξιδιωτικά γραφεία που δραστηριοποιούνται σε όλους τους τομείς του τουρισμού όπως:
* Εισερχόμενος Τουρισμός
* Εξερχόμενος – Εσωτερικός Τουρισμός
* Ticketing
* Τουριστικά Λεωφορεία
και ασχολούνται τόσο με συμβατικές όσο και με θεματικές μορφές τουρισμού αλλά και με τη διοργάνωση πάσης φύσεως εκδηλώσεων στα πλαίσια πάντα της ισχύουσας νομοθεσίας.

Συνεργαζόμενα Μέλη του ΗΑΤΤΑ είναι παρεμφερείς επιχειρήσεις, συνεργαζόμενες με τουριστικά γραφεία (Ξενοδοχεία, Μεταφορικές Εταιρείες (Αεροπορικές, Ακτοπλοϊκές), Ηλεκτρονικά Συστήματα Κρατήσεων, Τουριστικά Ακίνητα, προμηθευτές Τουριστικών Γραφείων κλπ.), με κοινά συμφέροντα και κοινές προσπάθειες και αγωνίες για την ανάπτυξη του τουρισμού.